AnaSayfa
    ÖDÜLLER
 
ÖDÜLLER

A) NAKDİ ÖDÜLLER

" İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı Yarışması "nda başarılı olan tasarımlara aşağıdaki tutarlarda ödül verilecektir.

  • İSİB Büyük Ödülü (birincilik ödülü) : 25.000 TL
  • İkincilik Ödülü : 15.000 TL
  • Üçüncülük Ödülü : 10.000 TL

B) FUAR ZİYARETİ

Yarışmada İSİB Büyük Ödülünü kazanan yarışmacılar (en fazla 3 kişi) İSİB tarafından belirlenecek bir fuarı, İSİB'in belirleyeceği tarihler arasında ve bütçe çerçevesinde ziyaret etme hakkına sahip olabilecektir Ancak, İSİB’in bu hususta herhangi bir taahhüttü yoktur.

C) YURT DIŞI EĞİTİM ÖDÜLÜ

2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında ödül alan tasarımcılardan Ekonomi Bakanlığı’nca uygun görülenler yurt dışında azami 2 yıl boyunca eğitime gönderilebilecek olup, yarışmanın tamamlanmasını müteakip bu hususta bilgilendirme yapılacaktır. Ancak, İSİB’in bu hususta herhangi bir taahhüttü yoktur.

 
 
 
   
© 2015 İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği

Adres : Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
Balgat Çankaya ANKARA - Türkiye

Tel: +90 (312) 447 27 40 • Fax: +90 (312) 446 96 05

E-posta : isib-pr@oaib.org.tr