AnaSayfa
 
NEDEN KATILMALISINIZ?

Kaliteli Yaşamın Anahtarı; İklimlendirme

Günümüzde insan yaşamının olmazsa olmaz parçası ha­line gelen İklimlendirme, kaliteli, sağlıklı ve güvenli bir yaşamın da şartıdır. İklimlendirme Sektörü, zamanımızın yüzde 90’ını geçirdiğimiz iç ortamlarda, hava kalitesinin daha konforlu ve hijyenik olabilmesi için çalışır.
Isıtma, soğutma, havalandırma, hava şartlandırma sistem ve ekipmanları ile tesisattan oluşan İklimlendirme Sek­törü, son yıllarda iç ve dış pazarlarda yaşanan hızlı gelişim sonucunda başlı başına bir sektör haline gelmiştir.

YARIŞMANIN AMAÇLARI

"İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB)” nin düzenlemekte olduğu “İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı Yarışması”nın amaçları iklimlendirme sektöründe:

  • Geleceğin pazarlarında söz sahibi olabilecek ürünlerin, tasarımların, mühendislik çözümlerinin geliştirilmesini özendirmek,
  • Ar-Ge ve inovasyonu teşvik etmek,
  • Enerji verimli ürün-sistem tasarımların ortaya çıkmasını sağlamak,
  • Simülasyona ve hesaplamaya dayalı optimizasyonu sağlayıcı çözümleri ve yazılım geliştirmeyi desteklemek,
  • İhracatta rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak, sektörün gelişimine katkıda bulunmaktır.

 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Yarışmaya katılan ürün ve mühendislik tasarımlarında aşağıda belirtilen nitelikler aranmaktadır;
İnovatif, Ar-Ge öğesi bulunduruan, enerji etkin, sürdürülebilir, rasyonel, özgün, estetik, işlevsel, kalite koşullarına uyumlu, üretilebilir, uygulanabilir, kullanıcı güvenliğini arttıran, çevre dostu, insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu olmak.

YARIŞMA KAPSAMI

"İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı Yarışması" İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından; ulusal ölçekte iklimlendirme sektörünün bütün alanlarına açık olarak düzenlenmektedir.
Akademik çevrelere (öğrenci/öğretim üyesi), araştırma kurumlarına, profesyonel tasarımcılara, üreticilere ve uygulayıcılara açıktır.
Başvurulan eserler aşağıdaki gruplardan birinde olmalıdır;

  • Mühendislik hesaplamalarıyla geliştirilmiş yeni bir ekipman veya yeni bir sistem,
  • Mevcut bir ekipman veya sistemin performans geliştirilmesi ile ilgili tasarımlar veya uygulamalar,
  • Mühendislik analizi için geliştirilmiş yeni yazılımlar,

Yarışmaya yapılan başvurular proje olarak adlandırılır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanabileceği gibi grup veya firma olarak başvurulabilir. Grupta üye sayısı ve disiplin sayısı sınırlanmamıştır.

2. Yarışmaya katılan her proje için "özgünlük" esastır. Daha önce başka biri tarafından projelendirilmemiş veya herhangi bir yarışmaya veya piyasaya sunulmamış olması şartı aranmaktadır. Aksi bir durumun tespiti halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı / yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Yarışma sonuçlandıktan sonra herhangi bir projede bu durumun tespiti halinde söz konusu projede varsa kazanılan ödül ve derecesi yarışmacı /yarışmacılardan geri alınacaktır.

 
 
 
   
© 2015 İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği

Adres : Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
Balgat Çankaya ANKARA - Türkiye

Tel: +90 (312) 447 27 40 • Fax: +90 (312) 446 96 05

E-posta : isib-pr@oaib.org.tr